Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облікАзаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік
31.10.2010 в 18:44 3.92 Мб pdf 155 раз
Азаренкова Г. М., Самородова Н. М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: ХФ УАБС, 2002. – 257 с.

Навчально-методичний посібник „Бухгалтерський облік призначений для.
самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з підготовки бакалаврів,
спеціалістів і магістрів за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво.
В розділі 1 посібника висвітлені питання нормативної дисципліни „Бухгалтерський облік, в розділі 2 – питання дисциплін „Фінансовий облік І і „Фінансовий облік ІІ.
Матеріали посібника доповнені розділом 3, що буде корисним для студентів, які.
вивчають дисципліну „Бухгалтерський облік в галузях народного господарства.

Зміст.
Розділ І. Бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік, його суть і основи організації. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський баланс.
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Облік господарських процесів.
Первинне спостереження. Документація та інвентаризація.
Облікові реєстри і форми бухгалтерського обліку.
Основи бухгалтерської звітності.
Розділ ІІ. Фінансовий облік.
Облік формування і змін власного капіталу: статутного, резервного, вилученого, неоплаченого капіталу та нерозподіленому прибутку.
Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів.
Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій.
Облік виробничих запасів.
Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.
Облік готової продукції та її реалізації.
Облік грошових коштів. Облік розрахункових та кредитних операцій.
Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. Облік використання прибутку.
Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції.
Розділ ІІІ. Особливості бухгалтерського обліку в різних галузях економіки України.
Бухгалтерський облік у сільському господарстві.
Бухгалтерський облік у торгівлі.

Комментарии


Смотрите также


Гольцова C.M., Плікус I.Й. Бухгалтерський облік

Гольцова C.M., Плікус I.Й. Бухгалтерський облік

разное
Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 255 с.
Навчальний посібник створено відповідно до програми курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розглянуто теоретичні основи бухгалтерського обліку, який ґрунтується на статтях Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних стандартах бухгалтерсь...
20.03.2011 в 21:57 2.87 Мб 54 раза
Снігр Т.Г. Методичний посібник для самостійного вивчення бухгалтерський облік

Снігр Т.Г. Методичний посібник для самостійного вивчення бухгалтерський облік

разное
Посібник призначений для студентів заочного відділення спеціальностей Бухгалтерський облік та Фінанси і вміщує основні теми з дисципліни Бухгалтерський облік у відповідності з навчальним планом та галузевим стандартом вищої освіти Освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напрямку 0501 Економіка і підприємни...
11.01.2011 в 20:38 2.94 Мб 19 раз
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік

разное
Підручник – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. – 670 с. (текст розпізнаний)
ISBN 978-966-364-844-6

Підручник створено у відповідності із програмою курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики в...
20.04.2011 в 02:16 15.85 Мб 271 раз
Хом'як Р.Л. (ред.) Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник

Хом'як Р.Л. (ред.) Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник

разное
Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом'яка. — 3-ге вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет „Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід", 2004. — 912 с.

Навчальний посібник містить навчальні, практичні та н...
08.02.2011 в 16:46 93.71 Мб 290 раз
Петрова В.Ф. Конспект лекцій з курсу Бухгалтерський облік

Петрова В.Ф. Конспект лекцій з курсу Бухгалтерський облік

разное
Харків: ХНАМГ, 2008. - 127 с. Для студентів напрямів підготовки: 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент організацій » факультету післядипломної освіти і заочного навчання.

Зміст
Вступ
Бухгалтерський облік,його сутність і основи організації
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Б...
23.10.2011 в 10:44 1 Мб 6 раз
Шаповалова А.П., Сопко О.В. Бухгалтерський облік

Шаповалова А.П., Сопко О.В. Бухгалтерський облік

разное
Опорний конспект курсу для студентів напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво Окр бакалавр всіх форм навчання. - Київ, 2005. - 94с.

Опорний конспект з курсу "Бухгалтерський облік" призначено для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" ОКР "бакалавр" всіх форм навчання.
Основною метою...
13.01.2012 в 00:20 1.01 Мб 2 раза
Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

разное
Навч. посібник. К.: КНЕУ,
2006, 526 с.
@@@Основи бухгалтерського обліку в управлінні під-приємством:
Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
Предметна сутність бухгалтерського обліку
Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні
Організаційна побудова б...
22.01.2010 в 16:19 4.49 Мб 112 раз
Вецепура Н.В. Бухгалтерський облік

Вецепура Н.В. Бухгалтерський облік

разное
В результаті вивчення дисципліни Бухгалтерський облік студенти повинні набути певні знання та навички.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
принципи організації системи господарського обліку, регламентне забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, його сутність і функції в системі управління підприємством;
24.03.2010 в 20:34 1.12 Мб 64 раза
План рахунків

План рахунків

разное
Автор невідомий. Все про бухгалтерський облік, 2010. - 16 с.

План рахунків для успішного бухгалтера з таблицею класифікації основних засобів (фондів), та таблицею методів нарахування амортизації
21.02.2011 в 11:30 14.58 Мб 37 раз
Петрова В.Ф. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу Бухгалтерський облік

Петрова В.Ф. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу Бухгалтерський облік

разное
Харків: ХНАМГ, 2008 – 27 с. Для студентів напрямів підготовки 0501 – Економіка і підприємництво, 0502 – «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти і заочного навчання.

Предметом дисципліни Бухгалтерський облік є загальна теорія бухгалтерського обліку, що дозволяє використати можливості навчального процес...
23.10.2011 в 14:25 349 Кб 7 раз