Билеты - Экзаменационные ответы Государственный экзамен гражданское правоБилеты - Экзаменационные ответы Государственный экзамен гражданское право
25.05.2011 в 13:19 765 Кб doc 15 раз
КНУКіМ (Украина, Киев) кафедра "Право"
Перечень вопросов к Государственному єкзамену: (на укр. )
Предмет регулювання цивільного права.
Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки.
Функції цивільного права.
Поняття цивільного права як галузі права.
Система цивільного права.
Акти цивільного законодавства України.
Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
Загальні засади цивільного законодавства.
Акти цивільного законодавства і договір
Аналогія закону та аналогія права в цивільному праві.
Наука цивільного права
Поняття цивільних правовідносин.
Елементи цивільних правовідносин.
Правонаступництво у цивільних правовідносинах.
Види цивільно-правових відносин.
Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин.
Цивільна правоздатність фізособи та її обсяг.
Ім’я фізичної особи.
Місце проживання фізособи.
Поняття цивільної дієздатності фізособи, її обсяг і можливість обмеження.
Часткова дієздатність фізособи.
Неповна дієздатність фізособи.
Повна дієздатність фізособи.
Надання фізособі повної цивільної дієздатності.
Обмеження цивільної дієздатності фізособи та правові наслідки такого обмеження.
Визнання фізособи недієздатною та правові наслідки такого визнання.
Визнання фізособи безвісно відсутньою та правові наслідки такого визнання.
Оголошення фізичної особи померлою та правові наслідки такого визнання.
Поняття актів цивільного стану.
Правовий статус фізичної особи – підприємця.
Цивільно-правові питання опіки.
Цивільно-правові питання піклування.
Поняття юридичної особи.
Зобов’язальні правовідносини: поняття, склад та види
Поняття та система зобов’язального права.
Заміна сторін у зобов’язанні.
Відступленя права вимоги.
Переведення боргу.
Загальні умови виконання зобов’язання.
Виконання зобов’язання іншою особою.
Виконання зобов’язання частинами.
Строк виконання зобов’язання.
Дострокове виконання зобов’язання.
Місце виконання зобов’язання.
Валюта виконання зобов’язання.
Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням.
Зустрічне виконання зобов’язання.
Виконання альтернативного зобов’язання.
Множинні зобов’язання.
Часткове множинне зобов’язання.
Солідарне множинне зобов’язання.
Принцип реального виконання зобов’язання.
Поняття, значення та види забезпечення виконання.
Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
Співвідношення неустойки та збитків.
Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
Застава як спосіб забезпечення виконання
Окремі види застав.
Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
Підстави припинення зобов’язань
Припинення зобов’язання виконанням.
Припинення зобов’язання переданням відступного
Припинення зобов’язань зарахуванням
Припинення зобов’язання за домовленністю сторін
Основні напрямки і форми участі держави та органів місцевого самоврядування у сфері господарювання
України.
Основні засади господарської діяльності
Засоби держ-регулювання господ. діяльності
Обмеження монополізму і захист суб’єктів господарювання та споживачів від недобросовісної конкуренції
Підприємство
Некомерційна господарська діяльність
Загальна характеристика суб’єктів господарювання
Правовий статус підприємств в Україні
Державні та комунальні унітарні підприємства
Об’єднання підприємств
Громадянин як суб’єкт господарювання
Господарські товариства
Правовий статус акціонерних товариств
Підприємства колективної власності
Майнова основа господарювання
Використання природних ресурсів у сфері господарювання
Цінні папери у сфері господарювання
Господарські зобов’язання
Правове регулювання банкрутства.
Відповідальність за порушення у сфері господарювання
Особливості правового регулювання господарсько-торговвельної діяльності
Комерційне посередництво у сфері господарювання
Правове регулювання перевезення вантажів
Правове регулювання інвестиційної діяльності
Правове регулювання інноваційної діяльності
Правове регулювання біржової діяльності
Зовнішьоекономічна діяльність
Правове регулювання іноземних інвестицій
Концесійна діяльність
Засоби державного регулювання підприємницької діяльності
Обмеження монополізму і захист суб’єктів підприємницької діяльності та споживачів від недобросовісної конкуренції
Загальна характеристика суб’єктів підприємницької діяльності

Комментарии


Смотрите также


Государственный экзамен по управлению персоналом

Государственный экзамен по управлению персоналом

разное
Ответы на билеты государственного экзамена по специальности управление персоналом (мотивация, основы управления персоналом, конфликтология, делопроизводство и т. д. )
24.03.2010 в 13:22 12.54 Мб 55 раз
Ответы на государственный экзамен по экономике, кафедра Финансы и кредит - 2011 г

Ответы на государственный экзамен по экономике, кафедра Финансы и кредит - 2011 г

шпаргалки
Ответы на экзаменационные вопросы по следующим блокам:
Экономическая теория.
Финансы предприятий.
Налогообложение.
Рынок ценных бумаг.
Страхование.
Инвестиции.
Оценка недвижимости.
Организация деятельности коммерческого банка.
04.06.2011 в 21:43 548.92 Кб 56 раз
Билеты ГОС. Экзамена по украинскому языку с примерными ответами (для филологов)

Билеты ГОС. Экзамена по украинскому языку с примерными ответами (для филологов)

билеты
В архиве содержится 2 файла: первый - вопросы на гос. экзамен по украинскому языку для студентов филологического факультета, второй - примерные ответы на эти же вопросы.
Ответы разделены по папкам:
- фонетика.
- морфемика.
- морфология.
- лексика.
- синтаксис.
- стилистика.
- диалектология.
- ...
07.11.2010 в 03:06 322.9 Кб 33 раза
Вопросы и ответы к ГОСУ по специальности Правоведение (2011 год)

Вопросы и ответы к ГОСУ по специальности Правоведение (2011 год)

билеты
Вопросы и ответы к государственному экзамену по специальности Правоведение
2011 учебный год. В сумме 60 тем по трем дисциплинам
Формат html (для телефона, либо можно править в ворде)
Дисциплины:
Гражданское право Республики Беларусь. Общая часть;
Общая теория права;
Уголовное право Республики Беларусь. Об...
21.02.2011 в 05:01 255.24 Кб 22 раза
Шпоры к ГОСу по операционным системам

Шпоры к ГОСу по операционным системам

шпаргалки
Экзаменационные вопросы по курсу "Операционные системы". Ответы. Шпоры.
19.02.2006 в 23:12 387.69 Кб 83 раза
Нет изображения

Шпоры к ГИА по математике. Специальность: Учитель математики с доп.спец. информатика, 4-х летний срок обучения, Елец, 2010 год

шпаргалки
Ответы на билеты по предметам:
Алгебра,
Теория чисел,
Математический анализ,
Геометрия,
Методика математики,
+ практика по всей математикеrn
24.06.2010 в 16:24 2.68 Мб 102 раза
Вопросы и ответы на ГОС экзамен для магистров по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности за 2010 г

Вопросы и ответы на ГОС экзамен для магистров по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности за 2010 г

билеты
Экзаменационные вопросы включают 8 предметов по таким дисциплинам:
Основи управлінського консультування.
Стратегічний менеджмент.
Корпоративне управління.
Міжнародний маркетинг.
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції.
Менеджмент ЗЕД.
Методологія та організація наукових досліджень.
Пе...
08.12.2010 в 00:40 384.5 Кб 89 раз
Ответы к ГОСу по агроэкологии

Ответы к ГОСу по агроэкологии

шпаргалки
Шпоры к ГЭКу, ответы распределены по билетам.
Курс почвоведения, экологии, агроэкологии, методов исследований. Шпоры на ближайшие 4 года для выпускников НГАУ, билеты меняться не будут.
09.05.2009 в 14:26 403.5 Кб 95 раз
Ответы на ГОС экзамен по специальности Бухгалтерский учет анализ и аудит

Ответы на ГОС экзамен по специальности Бухгалтерский учет анализ и аудит

шпаргалки
Содержатся ответы на все 5 дисциплин: Аудит, экономика, налоги, КЭАХД, Экономика предприятия.
Ответы все на 5
13.05.2011 в 00:16 603.28 Кб 131 раз
Нет изображения

Ответы ГЭК по специальности Финансовый менежджмент (магистратура)

шпаргалки
Ответы по ГЭК по специальности Финансовый менеджмент

Экзамен. Татарстан/ г. Казань, ПФУ, 2010 год.

Специальность: "Финансовый менеджмент". Кафедра Финансового менеджмента. Дисциплина: «Теоретическая механика». 6 курс, 2 семестр.

Состоит из 3 модулей:
1) Информационные ресурсы и технологии в менед...
25.12.2011 в 14:33 727.38 Кб 3 раза