Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємстваБутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
04.10.2011 в 23:04 20.85 Мб pdf 101 раз
В підручнику «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»розкриваються такі теми:
Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни. Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку. Облік валютних операцій. Облік розрахункових операцій. Загальні засади експортно-імпортної діяльності. Облік імпортних операцій. Облік експортних операцій. Облік інших зовнішньоекономічних операцій. Облік зустрічної торгівлі. Облік операцій з давальницькою сировиною. Облік у вільних економічних та оффшорных зонах. Звітність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

Комментарии


Смотрите также


Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

разное
Навчальний посібник.-2006 рік.

Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми і курсу «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, котрі навчаються за спеціальностями «Фінанси», «Облік і аудит».
Навчальний матеріал систематизовано у вигляді окремих частин, які висвітлюють питання облік...
08.10.2011 в 03:06 1.6 Мб 56 раз
Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації

Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації

разное
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 606 с.

Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, що навчаються за спеціальностями «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства».
Навчальний матеріал систематизовано у вигл...
26.10.2011 в 16:04 3.31 Мб 45 раз
Нет изображения

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік - підручник

разное
Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. -
Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с. Підручник містить теми, що висвітлюють облікову політику підприємства, методику ведення єдиного бухгалтерського...
08.04.2011 в 21:54 48.9 Мб 586 раз
Бутинець Ф.Ф. (ред.) та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку

Бутинець Ф.Ф. (ред.) та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку

разное
Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" /Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук; [За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 544 с.
31.01.2010 в 18:31 4.89 Мб 726 раз
Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

разное
Навч. посібник. К.: КНЕУ,
2006, 526 с.
@@@Основи бухгалтерського обліку в управлінні під-приємством:
Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
Предметна сутність бухгалтерського обліку
Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні
Організаційна побудова б...
22.01.2010 в 16:19 4.49 Мб 112 раз
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік

разное
Підручник – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. – 670 с. (текст розпізнаний)
ISBN 978-966-364-844-6

Підручник створено у відповідності із програмою курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики в...
20.04.2011 в 02:16 15.85 Мб 271 раз
Янок Д.А. Облік та удит фінансових результатів в умовах стандартизації

Янок Д.А. Облік та удит фінансових результатів в умовах стандартизації

разное
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київський національний університет ім.Т.Шевченка. - Київ, 2004. - 198 с.
Спеціальність -08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - На правах рукопису.

Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень та розробка практичних реком...
15.11.2011 в 23:13 227.36 Кб 12 раз
Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік

Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік

разное
Азаренкова Г. М., Самородова Н. М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: ХФ УАБС, 2002. – 257 с.

Навчально-методичний посібник „Бухгалтерський облік призначений для.
самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з підготовки бакалаврів,
спеці...
31.10.2010 в 18:44 3.92 Мб 155 раз
Хом'як Р.Л. (ред.) Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник

Хом'як Р.Л. (ред.) Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник

разное
Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом'яка. — 3-ге вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет „Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід", 2004. — 912 с.

Навчальний посібник містить навчальні, практичні та н...
08.02.2011 в 16:46 93.71 Мб 290 раз
Вецепура Н.В. Бухгалтерський облік

Вецепура Н.В. Бухгалтерський облік

разное
В результаті вивчення дисципліни Бухгалтерський облік студенти повинні набути певні знання та навички.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
принципи організації системи господарського обліку, регламентне забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, його сутність і функції в системі управління підприємством;
24.03.2010 в 20:34 1.12 Мб 64 раза