Бутинець Ф.Ф. (ред.) та ін. Інформаційні системи бухгалтерського облікуБутинець Ф.Ф. (ред.) та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку
31.01.2010 в 18:31 4.89 Мб doc 726 раз
Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" /Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук; [За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 544 с.

Комментарии


Смотрите также


Орлова В.К. Основи бухгалтерського обліку

Орлова В.К. Основи бухгалтерського обліку

разное
В.К. Орлова
Основи бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. /В.К. Орлова - Івано-Франківськ: Факел, 2006. - 295 с.


У посібнику викладені основи бухгалтерського обліку, показана логіка побудови бухгалтерського обліку на підприємстві. Всі розділи викладені як складові єдиної системи бухгалтерського обліку, ме...
21.01.2012 в 20:49 4.24 Мб 3 раза
Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

разное
Навч. посібник. К.: КНЕУ,
2006, 526 с.
@@@Основи бухгалтерського обліку в управлінні під-приємством:
Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
Предметна сутність бухгалтерського обліку
Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні
Організаційна побудова б...
22.01.2010 в 16:19 4.49 Мб 112 раз
Вецепура Н.В. Бухгалтерський облік

Вецепура Н.В. Бухгалтерський облік

разное
В результаті вивчення дисципліни Бухгалтерський облік студенти повинні набути певні знання та навички.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
принципи організації системи господарського обліку, регламентне забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, його сутність і функції в системі управління підприємством;
24.03.2010 в 20:34 1.12 Мб 64 раза
Гольцова C.M., Плікус I.Й. Бухгалтерський облік

Гольцова C.M., Плікус I.Й. Бухгалтерський облік

разное
Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 255 с.
Навчальний посібник створено відповідно до програми курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розглянуто теоретичні основи бухгалтерського обліку, який ґрунтується на статтях Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних стандартах бухгалтерсь...
20.03.2011 в 21:57 2.87 Мб 54 раза
Сопко В. Бухгалтерський облік

Сопко В. Бухгалтерський облік

разное
Навч. посібник.3-тє вид. — К.: КНЕУ, 2000

Розкриваються теоретичні та методичні основи бухгалтерського обліку за умов становлення ринкових відносин в економіці України на основі національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Розглядається питання загальної теорії бухгалтерського обліку, методологія ...
13.09.2010 в 12:15 7.81 Мб 76 раз
Нет изображения

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік - підручник

разное
Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. -
Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с. Підручник містить теми, що висвітлюють облікову політику підприємства, методику ведення єдиного бухгалтерського...
08.04.2011 в 21:54 48.9 Мб 586 раз
Верига Ю.А., Зима Г. І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку

Верига Ю.А., Зима Г. І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку

разное
Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 176 с.

У навчальному посібнику наведено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських суб’єктів малого підприє...
22.10.2010 в 20:53 677.07 Кб 126 раз
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік

разное
Підручник – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. – 670 с. (текст розпізнаний)
ISBN 978-966-364-844-6

Підручник створено у відповідності із програмою курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики в...
20.04.2011 в 02:16 15.85 Мб 271 раз
Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

разное
Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл.
У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об’єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації п...
15.12.2009 в 14:40 1.91 Мб 290 раз
Петрова В.Ф. Конспект лекцій з курсу Бухгалтерський облік

Петрова В.Ф. Конспект лекцій з курсу Бухгалтерський облік

разное
Харків: ХНАМГ, 2008. - 127 с. Для студентів напрямів підготовки: 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент організацій » факультету післядипломної освіти і заочного навчання.

Зміст
Вступ
Бухгалтерський облік,його сутність і основи організації
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Б...
23.10.2011 в 10:44 1 Мб 6 раз