Диссертация

Нет изображения

Паспорта специальностей - Химические науки

разное
Паспорта специальностей - Химические науки.
Неорганическая химия.
Аналитическая химия.
Органическая химия.
Физическая химия.
Электрохимия.
Высокомолекулярные соединения.
Xимия элементоорганических соединений.
Химия высоких энергий.
Биоорганическая химия.
Коллоидная химия и физико-химическа...
18.02.2010 в 15:01 132 Кб doc 7 раз
Нет изображения

Паспорта специальностей - Экономические науки

разное
Паспорта специальностей - Экономические науки.
Экономическая теория.
Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда...
18.02.2010 в 15:01 245 Кб doc 33 раз
Нет изображения

Паспорта специальностей - Юридические науки

разное
Паспорта специальностей - Юридические науки.
Теория и история права и государства; история правовых учений.
Конституционное право; муниципальное право.
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Трудовое право; право социального обеспечения.
Природоресурсное пра...
18.02.2010 в 15:02 173 Кб doc 17 раз
Паспорти спеціальностей - Державне управління

Паспорти спеціальностей - Державне управління

разное
Постанова президії ВАК України від 18 січня 2007 р. № 41 -06/1
25.00.01 – теорія та історія державного управління
Формула спеціальності
Напрями досліджень
Галузь, з якої присуджуються наукові ступені:
25.08.2010 в 19:41 169.49 Кб pdf 3 раз
Паспорти спеціальностей - Економічні науки

Паспорти спеціальностей - Економічні науки

разное
Постанова президії ВАК України 14.12.2006 N 31-06/11

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки
08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 - економіка та управління національним господарством
08.00.05 - розвиток продуктивних і регіональна економіка
08.00.06 ...
25.08.2010 в 19:27 61.01 Кб docx 32 раз
Паспорти спеціальностей - Психологічні науки

Паспорти спеціальностей - Психологічні науки

разное
Вища атестаційна комісія України (ВАК) № 40-06/10 від 09.11.2006
19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія
19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах
Формула спецiальностi
Напрямки дослiджень
Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
05.09.2010 в 22:28 67 Кб doc 7 раз
Паспорти спеціальності - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Паспорти спеціальності - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

разное
Постанова президії ВАК України 08.10.2008 N 44-06/7
Формула спецiальностi
Напрямки дослiджень
Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
05.09.2010 в 22:25 49 Кб doc 12 раза
Патентный анализ. Презентация

Патентный анализ. Презентация

разное
Патентный поиск - важная стадия в подготовке любой более-менее серьёзной квалификационной работы. При подготовке диссертации на соискание степени кандидата наук эта стадия обязательна.
Специалистами Центра классического образования УрФУ разработан достаточно подробный и легко усваиваемый алгоритм патентного поиска, изложенн...
25.07.2011 в 08:55 3.95 Мб ppt 21 раз
Перелік електронних наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

разное
Перелік електронних наукових фахових видань України.
Матеріал містить інформацію про усі електронні наукові фахові видання України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Перелік складено станом на 11 травня 2010 року.
Перелік містить інформа...
11.05.2010 в 21:24 29.5 Кб doc 46 раз
Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій в Україні

Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій в Україні

разное
К., 2011
Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій в Україні, затверджениий Міністерством юстиції України 30 вересня 2011 р.
23.10.2011 в 14:39 679.5 Кб doc 14 раз
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, із зазначенням спеціальностей за якими в них відбуваються захисти дисертацій

Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, із зазначенням спеціальностей за якими в них відбуваються захисти дисертацій

разное
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, із зазначенням спеціальностей за якими в них відбуваються захисти дисертацій
Матеріал містить актуальну на 11 травня 2010 року інформацію про всі спеціалізовані вчені ради в Україні у т. ч. :
- місто, в якому функціонує ...
11.05.2010 в 21:30 1.13 Мб doc 30 раза
Перелік наукових фахових видань України - Державне управління

Перелік наукових фахових видань України - Державне управління

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Да...
20.05.2010 в 01:39 30.5 Кб doc 25 раза
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Перелік складено станом на 11 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Галузі науки, Дату затв...
11.05.2010 в 21:19 1.05 Мб doc 32 раз
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

разное
Наказ Вищої атестаційної комісії України 23.06.2005 № 377зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України від 14.02.2006 № 73, від 29.05.2006 № 263, від 19.09.2006 № 407, від 12.02.2007 № 70, від 02.07.2007 № 501, від 14.12.2007 № 867, від 02.02.2009 № 45, від 29.04.2010 № 273
фізико -математичні науки
хімічні н...
25.08.2010 в 19:15 151 Кб doc 6 раз
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

разное
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань складено станом на 11 травня 2010 року.
У документі міститься інформація про шифр, галузь науки, група спеціальностей, спеціальність, усіх спеціал...
11.05.2010 в 21:16 495.5 Кб doc 23 раз
Перелік фахових видань - Економічні науки

Перелік фахових видань - Економічні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затвердже...
20.05.2010 в 01:38 107 Кб doc 26 раз
Перелік фахових видань - Історичні науки

Перелік фахових видань - Історичні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з історичних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затвердж...
20.05.2010 в 01:42 76 Кб doc 6 раз
Перелік фахових видань - Медичні науки

Перелік фахових видань - Медичні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з медичних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затверджен...
20.05.2010 в 01:43 79 Кб doc 10 раз
Перелік фахових видань - Фізико-математичні науки

Перелік фахових видань - Фізико-математичні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з фізико-математичних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату...
20.05.2010 в 01:41 69.5 Кб doc 5 раз
Перелік фахових видань - Юридичні науки

Перелік фахових видань - Юридичні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затвердженн...
20.05.2010 в 01:33 47.5 Кб doc 14 раз
Мірошниченко Л.І. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи

Мірошниченко Л.І. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи

разное
К.: Толока, 2012.- 56 с.
Уміщено найновіші нормативні матеріали, що стосуються атестації наукових працівників: переліки та форми документів, порядок захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради, вимоги до оформлення атестаційної справи. Для здобувачів наукових ступенів і вчених звань, голів і вчених секретарів...
08.02.2012 в 15:36 482.65 Кб djvu 1 раза
Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

разное
5-е видання
К. , 2011. -69 с.
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах станом на 15 липня 2011 р. Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених,...
08.02.2012 в 15:36 578.3 Кб djvu 1 раз
Реферат для сдачи кандидатского экзамена по философии и методологии наук

Реферат для сдачи кандидатского экзамена по философии и методологии наук

рефераты
Тема : "Философские проблемы единства научного знания и взаимосвязь физики, химии и биологии"
Содержание
Введение.
Единство научного знания
Взаимосвязь физики и философии
Химия и философия, проникновение физики в химию.
Проникновение физики и химии в биологии.
Заключение.
Список литературы.
03.02.2012 в 01:15 180 Кб doc 4 раз
Повзун С.А. Оформление медицинской диссертации

Повзун С.А. Оформление медицинской диссертации

разное
Санкт-Петербург, НПО "Мир и семья-95", "Интерлайн" , 1999, 20 с.
В издании излагаются рекомендации по оформлению диссертационных работ в области медицины, касающиеся как построения диссертации целом (название, композиция, рубрикация, язык и стиль), так и отдельных глав. Даны подробные рекомендации по техническому оформлению ...
30.01.2012 в 12:04 10.03 Мб pdf 2 раз
Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты

разное
Практическое пособие для студентов-магистрантов.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: "Ось-89", 1999. - 304 с.

Содержание:
Магистерская диссертация как вид научного произведения
Общая методология научного творчества
Научное изучение как основная форма научной работы
Основные понятия научно-исследовател...
24.01.2012 в 14:49 967.94 Кб pdf 3 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. Київ "Толока" 2011 с.79. 5-е видання 2011
Це спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації від вибору теми до захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, прикладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й автореферату. Розглядається порядок прилюд...
16.01.2012 в 03:09 1.58 Мб djvu 3 раз
Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты

разное
М.: Ось-89, 1998. - 304 с.
Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. В нем раскрывается общая методология научного творчества, излагается подготовка к научному исследованию, описывается методика написания и правила оформления рукописи магистерской диссертации. Пособие предназначено студентам-магистран...
16.01.2012 в 03:08 35.79 Мб pdf 2 раза
Атестаційний вісник. 2012. №1. 144 с

Атестаційний вісник. 2012. №1. 144 с

разное
Атестаційний вісник. - 2012. - №
1. - 144 с.
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ
- Про затвердження опису бланків дипломів доктора наук,
кандидата наук, доктора філософії, атестата старшого
наукового співробітника та обкладинки до них

- Опис бланків дипломів доктора наук, канди...
12.01.2012 в 01:56 4.98 Мб pdf 49 раз
Клеандров М.И. Кандидатская диссертация юриста: выбор и разработка темы

Клеандров М.И. Кандидатская диссертация юриста: выбор и разработка темы

разное
3-е перераб. и доп. изд. - М.: ИГПАН РФ, 2007. - 74 с.

В работе М.И. Клеандрова - члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора, судьи Конституционного Суда Российской Федерации - рассматриваются правовые, организационные и эмоционально-деятельностные вопросы одного из самых важных этапов диссертационно...
06.01.2012 в 03:35 7.21 Мб pdf 3 раз
Колесников А.И. Лекции по основам научных исследований

Колесников А.И. Лекции по основам научных исследований

разное
М.: МГАКХиС, 2011. - 18 с.

Методы исследований.
Последовательность этапов проведения научных исследований.
Методология теоретических исследований.
Теория подобия.
Методология эксперимента.
Разработка плана-программы эксперимента.
Природа экспериментальных ошибок и неопределенностей.
Природа с...
01.01.2012 в 18:39 379 Кб doc 10 раз
Бюлетень ВАК України 2011 №9-10, с. 2-10

Бюлетень ВАК України 2011 №9-10, с. 2-10

разное
«Бюлетень ВАК України» № 9-10, 2011 р., с. 2-10
У ньому опубліковані нові вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів дисертацій, розроблені на основі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Вимоги містять такі розділи:
1. Загальні положення
2. Структура ...
29.12.2011 в 01:24 558.04 Кб pdf 20 раз
Курбанов С.А. Кандидатская диссертация - советы успеха аспирантам (презентация)

Курбанов С.А. Кандидатская диссертация - советы успеха аспирантам (презентация)

разное
Автор: Курбанов Садырбек Абдувакасович клин.орд. каф. офтальмолоии с курсом ИПО БГМУ
( из материалов конференции Иремель - 2011 )
для переписки: kurbanovsa(собачка)gmail.com
25.12.2011 в 18:09 550.5 Кб ppt 5 раз
Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите магистерской диссертации для студентов магистратуры Института теологии

Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите магистерской диссертации для студентов магистратуры Института теологии

разное
Автор неизвестен. Методические рекомендации. Минск. БГУ - 25 с.

Для студентов магистратуры Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета. Магистерская диссертация является квалификационной работой, выполненной магистрантом на основе его научных изысканий, проведенных под ру...
22.12.2011 в 04:15 325.5 Кб doc 2 раз
Шаблон відгуку на автореферат

Шаблон відгуку на автореферат

справочники
Шаблон відгуку на автореферат для спеціальності економіка і управління підприємствами. Цей відгук не був використаний (був резервний). Цей документ дозволить здобувачу зорієнтуватися щодо структури відгуку і порядку і форми висвітлення позитивних сторін і зауважень до автореферату на 1-2 сторінках.
21.12.2011 в 16:56 32 Кб doc 6 раз
Атестаційний вісник 2011 №2

Атестаційний вісник 2011 №2

разное
Перша частина Атестаційного вісника
Зміст
Нормативна документація з питань атестації наукових кадрів
Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника
Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
Правила оформлення посилань на...
10.12.2011 в 13:30 1.51 Мб pdf 96 раза
Murray R. How to Write a Thesis

Murray R. How to Write a Thesis

разное
Open University Press, 2011. - 384 pages.

"This book has become a trusted resource for students from a wide range of disciplinary backgrounds. Not only does it take you through the steps and stages of thesis writing, but more importantly, it offers rich advice and support that helps build confidence, sets up effective ...
10.12.2011 в 00:48 1.34 Мб pdf 9 раз
Дворецкий С.И. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций

Дворецкий С.И. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций

разное
Учебное пособие. - Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2006. - 84 с.

Представлены методология научного исследования и алгоритм работы над магистерской диссертацией, структура и содержание основных разделов диссертации и автореферата. Даны методические рекомендации к написанию введения, глав основной части и заключения...
10.12.2011 в 00:45 7.81 Мб pdf 10 раз
Бюлетень Атестаційний вісник

Бюлетень Атестаційний вісник

разное
(не сильно в хорошем качестве, но читабельно)

Нормативна документація з питано атестації кадрів:
1. Про затвердження переліку наукових спеціальностей.
2. Перелік наукових спеціальностей (економіка).
3. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт.
4. Положення про експе...
06.12.2011 в 19:38 10.66 Мб pdf 86 раз
Козьменко С. Гамбургский счет: Трилогия. Книга первая: Руководство по написанию и защите диссертаций

Козьменко С. Гамбургский счет: Трилогия. Книга первая: Руководство по написанию и защите диссертаций

разное
Сумы: ИТД Университетская книга: ИКК Деловые перспективы, 2007. – 352 с. Первая книга трилогии представляет собой своеобразный самоучитель для человека, решившего связать свою жизнь с научной деятельностью, в том числе, подготовить и защитить диссертационную работу. Популяризируется научная деятельность как специфическая сфера и...
03.12.2011 в 18:04 1.79 Мб pdf 16 раз
Алексеева М.И. Кандидатская диссертация по специальности Журналистика

Алексеева М.И. Кандидатская диссертация по специальности Журналистика

разное
Методическое пособие. - М.: МГУ, 2010. - 80 с.

Данное методическое пособие поможет аспирантам (соискателям) факультета журналистики Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова подготовить диссертационную работу на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.1...
03.12.2011 в 02:14 623 Кб pdf 2 раз
Презентация - Оформление диссертационной работы

Презентация - Оформление диссертационной работы

рефераты
В доступной форме слайд-шоу приведены правила оформления диссертационной работы, структура диссертации, образцы библиографических описаний, а также ссылки на электронные интернет-ресурсы.
13.01.2010 в 15:39 2.16 Мб ppt 843 раз
Гарагонич А.В. 17 заповедей диссертанта

Гарагонич А.В. 17 заповедей диссертанта

разное
Составлено скучающими членами Ученого совета во время защиты диссертаций; размножено благодарными диссертантами.
19.11.2009 в 21:26 32 Кб doc 786 раз
Бюлетень ВАК України 2009 №5

Бюлетень ВАК України 2009 №5

разное
Описаны важные вопросы, касающиеся диссертации.

Будет интересно для аспирантов, соискателей и их руководителей, и всех интересующихся данной тематикой.

Объем: 36 стр.

Описаны перечни и формы документов, которые используются для аттестации научных и научно-педагогических работников. Пример оформления сп...
19.06.2010 в 22:08 6.2 Мб pdf 770 раз
Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты

разное
2-е изд. — М.: «Ось-89», 1998 г. — 208 с.

Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. В нем раскрывается общая методология научного творчества, излагается подготовка к научному исследованию, описывается методика написания и правила оформления рукописи кандидатской диссертации.
13.11.2008 в 02:29 853.77 Кб pdf 714 раза
Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление

Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление

разное
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0»,
2006. — 460 с.

В пособии излагаются основы методологии, методики и техники научного труда, технология написания чернового и окончательного вариантов научной работы и правила оформления ее текстового и иллюстративного материала с учетом тр...
27.05.2009 в 13:31 9.51 Мб pdf 706 раз
Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию

Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию

разное
СПб.: Питер, 2003. — 157 с.

В книге собраны мысли, идеи, технологические приемы, методические и практические, житейские советы студентам, аспирантам, соискателям, научным работникам. Авторы шаг за шагом проведут вас по всем этапам исследования и подготовки творческой работы, подскажут, какие бумаги необходимо подготовит...
13.11.2008 в 02:24 9.8 Мб pdf 661 раз
Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень

Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень

разное
Видавнитцво "Знання", 2007 рік - 317 с.
У підручнику розглядаються особливості науково-дослідної роботи як головного джерела набуття, примноження, оновлення людських знань, продуктивної сили, що суттєво впливає на економічний розвиток країни. Висвітлено найважливіші підходи до формування особистості вченого, оптимальної орга...
13.07.2010 в 14:30 6.72 Мб pdf 644 раз
Нет изображения

Бюлетень ВАК України 2008 №3

разное
Описаны важные вопросы, касающиеся диссертации.

Будет интересно для аспирантов, соискателей и их руководителей, и всех интересующихся данной тематикой.

Объем: 6-13 стр.

Описаны изменения, которые вносятся в перечни и формы документов, используемые для аттестации научных и научно-педагогических работник...
20.01.2010 в 13:31 391.86 Кб tif 634 раз
Корняков М.В., Махно Д.Е. Как написать кандидатскую диссертацию или «Курс молодого бойца»

Корняков М.В., Махно Д.Е. Как написать кандидатскую диссертацию или «Курс молодого бойца»

разное
Пособие. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. -86 с.
В пособии отражены вопросы структурного построения диссертационной работы, требования к публикациям по теме диссертации, планирования и организации работы над диссертацией, требований к автореферату и представлению работы в диссертационный совет.
01.12.2008 в 18:32 3.43 Мб pdf 571 раза
Бюлетень ВАК України 2009 №2

Бюлетень ВАК України 2009 №2

разное
Описаны важные вопросы касающиеся диссертации.
Будет интересно для аспирантов и их руководителей, а также прочих интересующихся данной тематикой.
стр. 19-24.

Тема: "ЩО ЗАХИЩАЄМО: ДИСЕРТАЦІЇ В ЦІЛОМУ ЧИ ЛИШЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ? ".
подтемы:
Вступ.
Наукова новизна - у формі анотації?
Що захищаємо...
02.12.2009 в 13:23 105 Кб doc 568 раза
Бюлетень ВАК України 2010 №9

Бюлетень ВАК України 2010 №9

разное
Часть Бюллетеня ВАК Украины (объем: 30 стр. ), в котором приведены нормы оплаты официальных оппонентов. Изменения к Положению про специализированные ученые советы.
Уточнен перечень документов аттестационного дела диссертанта, которое подается в ВАК Украины, а также приведены требования к его оформлению.
Перечень докуме...
29.10.2010 в 01:56 8.01 Мб pdf 489 раз
Нет изображения

Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление

разное
Практическое пособие. - М.: Гардарика, 2001. -37 с.
В комплексном пособии для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук рассматривается по отдельным стадиям весь процесс подготовки и защиты диссертации: от выбора учебного заведения, кафедры, научного руководителя и темы диссертации до правил оформления документо...
30.11.2008 в 18:52 58.02 Кб doc 487 раз
Бюлетень ВАК України 2007 № 6

Бюлетень ВАК України 2007 № 6

разное
Все про защиту диссертации, требования, как офомлять работу, необходимые документы и т. д.
29.05.2009 в 01:19 2.16 Мб pdf 469 раза
Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

разное
Зміст.
Атестаційний процес: нормативна база.
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій.
Із протоколів президії ВАК України.
Присуджено науковий ступінь кандидата наук.
Створено спеціалізовані вчені ради.
Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
О...
27.10.2011 в 10:29 3.43 Мб pdf 441 раз
Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности

Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности

разное
Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. -272 с.

Посвящено важной проблеме — основам научной работы в высшем учебном заведении. Рассмотрены такие основополагающие понятия, как принцип, парадигма, концепция и научные категории, в качестве которых выступают теоретическое знание, метод исследования и аргументация. ...
08.11.2008 в 16:30 5.79 Мб pdf 433 раза
Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень

разное
Пособие для соискателей. - М.: Инфра-М, 2007. -480 с.
Представлено 7-ое издание данной книги. Наибольший интерес представляет описание изменений в присужденнии ученных степеней в период с 2002 по 2006 год. Подробно освещены вопросы составления содержания и поэтапного написания работы.
13.11.2008 в 02:05 3.41 Мб djvu 421 раз
Бюлетень ВАК України 2010 №9

Бюлетень ВАК України 2010 №9

разное
Документи для атестації наукових кадрів вищої кваліфікації
06.10.2010 в 17:12 5.22 Мб doc 407 раза
Презентация - Основные требования к диссертациям и авторефератам диссертаций

Презентация - Основные требования к диссертациям и авторефератам диссертаций

рефераты
В доступной форме приведены правила оформления диссертационной работы, структура диссертации, образцы библиографических описаний, а также ссылки на электронные интернет-ресурсы.
Все про вимоги до структури, змісту, оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій.
Загальні положення.
структура дисертації.
вимог...
27.01.2010 в 19:59 660 Кб doc 372 раза
Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень

разное
Пособие для соискателей. - 9-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. -240 с.

Книга представляет собой самое полное и многогранное из всех изданных пособий для соискателей ученой степени кандидата и доктора наук; в ней отражены изменения в порядке присуждения ученых степеней, произошедшие в период 2002-2009 гг. Приведена обновленная...
13.10.2010 в 18:53 9.8 Мб pdf 350 раза
Куан Чой. Как опубликоваться в престижных журналах

Куан Чой. Как опубликоваться в престижных журналах

разное
36 с. 2002 г.
Эти краткие заметки будут полезны всем академическим ученым.
Это краткое руководство содержит некоторые соображения, полезные для современных авторов. Его цель – «способствовать наивысшему благу наибольшего количества людей». Если вы последуете большинству из этих правил, то значительно возрастет вероятнос...
27.05.2009 в 13:43 308.57 Кб pdf 335 раз