Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції (ККЗ)Нет изображения
30.01.2012 в 13:42 97.5 Кб doc 2 раза
НАДУ при Президентові України, Київ, 2011. - 12 с.

Доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції.
Предмет розгляду: "Удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади"
В роботі проаналізовано питання удосконалення правового регулювання статусу центрального органу виконавчої влади, внесено альтернативні шляхи вирішення проблеми, обгрунтовано вибір оптимального варіанту.rn

Комментарии


Смотрите также


Шпаргалки на гос.экзамен по Истории экономических учений (укр.яз)

Шпаргалки на гос.экзамен по Истории экономических учений (укр.яз)

шпаргалки
ДГФА, 2010
Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень».
Предмет курсу
Економічна думка стародавнього світу.
Економічна думка середньовіччя в Західній Європі.
Економічна думка України доби Середньовіччя.
Меркантилізм, економічна політика меркантилізму і сучасність.
Умови виникнення і з...
22.02.2011 в 23:15 1.02 Мб 50 раз
Шпаргалки на гос.экзамен по Политической экономии (укр. яз)

Шпаргалки на гос.экзамен по Политической экономии (укр. яз)

шпаргалки
ДГФА, 2010
Вопросы:
Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами.
Закони і категорії політичної економії та їх системи. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.
Виробництво, потреби, і межа виробничих можливостей. Виробництво та проблеми задоволення зростаючих п...
22.02.2011 в 23:27 1.67 Мб 83 раза
Нет изображения

Тексти для переказу з української мови

разное
Методичні рекомендації щодо проведення Державної підсумковойї атестації з української мови в 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Зміст.
Мутаморфози українського гімну.
З глибини віків.
Відповідальність перед вічнітю.
Лики вінценоских дочок Ярослава Мудрого.
Гавань у степовому океані.
Гетьма...
27.12.2010 в 18:15 6.82 Мб 198 раз
Нет изображения

Шпаргалки - Государственный экзамен по предмету Экономтеория

шпаргалки
4 курс, специальность "Учёт и аудит".
История экономических учений:
Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності.
Кембріджська школа. А. Маршал.
Американська школа. Джон Кларк.
Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.
Історичні умови зародження марксистської економіч...
27.05.2010 в 01:22 556.4 Кб 150 раз
Нет изображения

Шпаргалки на гос.экзамен по микроэкономике (укр.яз)

шпаргалки
ДГФА, 2010
Вопросы:
Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.
Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки.
Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. ’
Закон спадної граничної корисності блага
Рівновага споживача з кардиналістських позицій.
Вибір споживача з ...
22.02.2011 в 23:09 1.98 Мб 164 раза
Государственный экзамен - Менеджмент ВЭД (укр.яз)

Государственный экзамен - Менеджмент ВЭД (укр.яз)

разное
КІБіТ, 2010. Комплексний Державний Іспит із спеціальності „Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр" .
До складу входять: маркетинг, менеджмент (фінансовий, операційний, ЗЕД, виробничий, персоналу, інноваційний), економіка підприємства, БО, експортно-імпортні операції, МЕВ, МТ, ін...
17.03.2010 в 11:33 981.63 Кб 194 раза
Вопросы к ГОСу по специальности бухучет, анализ и аудит

Вопросы к ГОСу по специальности бухучет, анализ и аудит

билеты
Учет затрат по видам.
Учет и аудит операций по импорту.
Отражение в учете операций по договору комиссии.
Затраты, их классификация для различных управленческих задач.
Счета бухгалтерского учета, их классификация и назначение. Сущность двойной записи.
Характеристика счетов забалансового учета.
Особенности ...
18.02.2009 в 02:33 6.12 Мб 423 раза
Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке), список предметов: Основы менеджмента, Маркетинг, Операционный менеджмент, Организация труда менеджера, Организация торговли, Основы экономической теории, Управление персоналом, Предпринимательское право

Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке), список предметов: Основы менеджмента, Маркетинг, Операционный менеджмент, Организация труда менеджера, Организация торговли, Основы экономической теории, Управление персоналом, Предпринимательское право

шпаргалки
Гос по специальности менеджмент организации на рынке товаров и услуг, университет ЖГТУ, бакалавриат
(ДЕК, спеціальність менеджмент на ринку товарів і послуг, університет ЖДТУ, бакалаврат)
Методика распечатки шпаргалок обозначена на последней странице каждого документа.
Список запитань:
Маркетинг
1. Сутність т...
15.12.2009 в 17:09 230.97 Кб 303 раза