Курсова робота класифікація документівКурсова робота класифікація документів
23.03.2010 в 23:41 190 Кб doc 26 раз
Курсова робота присвячена особливостям сучасного діловодства які полягають насамперед у переведені будь-якого документа на державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем оброблення та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі.
Як сам процес створення документів, так і класифікація їх за різними вимогами, організація роботи з ними завжди були регламентовані соціальними законодавчо-нормативними і нормативно-методичними актами, які регламентували ведення діловодства.

Комментарии


Смотрите также


Физика и химия нефти и газа

Физика и химия нефти и газа

разное
НАУ. 2011 год для специалистов "Химия топлива" Ответы на вопросы Госэкзамена.
Гіпотези мінерального походження нафти.
Гіпотези органічного походження нафти.
Структура паливо-енергетичного комплексу і паливо-енергетичні ресурси України.
Склад попутних газів і газоконденсатів.
Елементний склад нафти.
Групов...
02.10.2011 в 17:37 14.7 Мб 18 раз
Физико-химические технологии производства топлив и ММ

Физико-химические технологии производства топлив и ММ

разное
НАУ. 2011 год для специалистов "Химия топлива" Ответы на вопросы Госэкзамена
Роль нафти та газу в сучасному світі.
Фракційний та хімічний склад нафти.
Хімічна класифікація нафт Гірничого Бюро США.
Хімічна класифікація нафт Грознді (Грознии).
Технологічна класифікація нафт.
Основні напрямки переробки нафти...
02.10.2011 в 17:17 71.56 Мб 14 раз
Питання до державних іспитів по дисципліні-Теорія механізмів і машин

Питання до державних іспитів по дисципліні-Теорія механізмів і машин

разное
Містить 30 екзаменаційних білетів. Основні поняття та визначення у курсі ТММ – машина, механізм, ланка, деталь, кінематична пара, кінематичний ланцюг, кінематична схема механізму. Кінематичне дослідження зубчастих механізмів з нерухомими осями обертання. Задача. Визначити ступінь вільності і розкласти механізм на структурні груп...
23.06.2009 в 19:52 346.55 Кб 14 раз
Государственный экзамен - Менеджмент ВЭД (укр.яз)

Государственный экзамен - Менеджмент ВЭД (укр.яз)

разное
КІБіТ, 2010. Комплексний Державний Іспит із спеціальності „Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр" .
До складу входять: маркетинг, менеджмент (фінансовий, операційний, ЗЕД, виробничий, персоналу, інноваційний), економіка підприємства, БО, експортно-імпортні операції, МЕВ, МТ, ін...
17.03.2010 в 11:33 981.63 Кб 194 раза
Шпаргалки на гос.экзамен по Политической экономии (укр. яз)

Шпаргалки на гос.экзамен по Политической экономии (укр. яз)

шпаргалки
ДГФА, 2010
Вопросы:
Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами.
Закони і категорії політичної економії та їх системи. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.
Виробництво, потреби, і межа виробничих можливостей. Виробництво та проблеми задоволення зростаючих п...
22.02.2011 в 23:27 1.67 Мб 83 раза
Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке), список предметов: Основы менеджмента, Маркетинг, Операционный менеджмент, Организация труда менеджера, Организация торговли, Основы экономической теории, Управление персоналом, Предпринимательское право

Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке), список предметов: Основы менеджмента, Маркетинг, Операционный менеджмент, Организация труда менеджера, Организация торговли, Основы экономической теории, Управление персоналом, Предпринимательское право

шпаргалки
Гос по специальности менеджмент организации на рынке товаров и услуг, университет ЖГТУ, бакалавриат
(ДЕК, спеціальність менеджмент на ринку товарів і послуг, університет ЖДТУ, бакалаврат)
Методика распечатки шпаргалок обозначена на последней странице каждого документа.
Список запитань:
Маркетинг
1. Сутність т...
15.12.2009 в 17:09 230.97 Кб 303 раза
Нет изображения

Шпаргалки - Государственный экзамен по предмету Экономтеория

шпаргалки
4 курс, специальность "Учёт и аудит".
История экономических учений:
Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності.
Кембріджська школа. А. Маршал.
Американська школа. Джон Кларк.
Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.
Історичні умови зародження марксистської економіч...
27.05.2010 в 01:22 556.4 Кб 150 раз