Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції Харчові технології - 2011Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції Харчові технології - 2011
05.10.2011 в 22:13 11.81 Мб pdf 5 раз
Матеріали конференції надруковані у збірнику наукових праць ОНАХТ, вип. 40, т. 2 - Одеса, 2011 - 440 с.
Зміст:
Актуальні проблеми зберігання та переробки рослинної сировини і гідробіонтів.
Біотехнологічні аспекти виробництва продуктів функціонального призначення та БАД.
Розробка та освоєння м’ясних і молочних продуктів нових видів.
Нові технічні та технологічні рішення у виноробстві.
Створення нового високоефективного обладнання, процесів і апаратів, теорії, методів їх розрахунку та проектування.
Інтелектуальні системи керування технологічніми процесами в харчовій промисловості.
Економічні аспекти і ефективність іноваційно-інвестиційного розвитку харчових виробництв.

Комментарии


Смотрите также


Вода в харчовій промисловості

Вода в харчовій промисловості

разное
Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів (24-25 лютого 2011 р.). - Одеса: ОНАХТ, 2011. - 164 с.
У збірнику тез доповідей конференції наведені матеріали наукових досліджень у сфері використання води на підприємствах харчової галузі, оцінки її якості та можливог...
13.08.2011 в 22:38 4.24 Мб 16 раз
Низкотемпературные и пищевые технологии в ХХІ веке. V Международная научно-техническая конференция

Низкотемпературные и пищевые технологии в ХХІ веке. V Международная научно-техническая конференция

разное
Материалы конференции. Санкт-Петербург, 22-24 ноября 2011 г.
В сборнике представлены материалы конференции по следующим направлениям: низкотемпературная техника и системы низкотемпературной энергетики, криогенная техника и технологии, системы кондиционирования и жизнеобеспечения, теоретические основы тепло- и хладотехники, п...
02.12.2011 в 01:35 49.02 Мб 4 раза
Техника и технология пищевых производств. Часть 2

Техника и технология пищевых производств. Часть 2

разное
Тезисы докладов VIII Междунар. науч. -техн. конф., Могилев, 27–28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред. ) [и др. ]. – Могилев: УО «МГУП», 2011. – Ч.
1. – 271 с.

Сборник включает тезисы докладов участников VIII Междун...
08.06.2011 в 13:29 3.72 Мб 18 раз
Техника и технология пищевых производств. Часть 1

Техника и технология пищевых производств. Часть 1

разное
Тезисы докладов VIII Междунар. науч. -техн. конф., Могилев, 27–28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред. ) [и др. ]. – Могилев: УО «МГУП», 2011. – Ч.
1. – 306 с.

Сборник включает тезисы докладов участников VIII Междун...
08.06.2011 в 13:07 3.17 Мб 27 раз
Реферат - Бюджетирование, учет затрат и калькулирование себестоимости в пищевой промышленности

Реферат - Бюджетирование, учет затрат и калькулирование себестоимости в пищевой промышленности

рефераты
Введение.Особенности отрасли и их влияние на учет затрат и калькулирования. Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции, по элементам. Состав и классификация калькуляционных статей и затрат.Порядок составления сводной сметы затрат на производство. Учет затрат и калькулирования себестоимости в кондитерском...
15.12.2011 в 01:55 48.61 Кб 2 раза
Фёдоров М.В., Пешина Э.В [отв. за вып.] Молодежь в образовании, науке, бизнесе и власти

Фёдоров М.В., Пешина Э.В [отв. за вып.] Молодежь в образовании, науке, бизнесе и власти

разное
Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2011. – Часть
7. Направления: Товароведение. Технология питания и процессы пищевых производств. Механические системы. Аналитическая физика и химия. - 134 с.
Материалы XIV Всероссийского экономического форума научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурент...
17.09.2011 в 01:46 1.78 Мб 9 раз