Мірошниченко Л.І. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справиМірошниченко Л.І. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи
08.02.2012 в 15:36 482.65 Кб djvu 1 раз
К.: Толока, 2012.- 56 с.
Уміщено найновіші нормативні матеріали, що стосуються атестації наукових працівників: переліки та форми документів, порядок захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради, вимоги до оформлення атестаційної справи. Для здобувачів наукових ступенів і вчених звань, голів і вчених секретарів спеціалізованих вчених рад, а також вчених, які беруть участь в атестаційному процесі

Комментарии


Смотрите также


Цеков Ю.І. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи

Цеков Ю.І. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи

разное
Вид. 2-е, випр. і доп. - К.: Ред. "Бюл. Вищої атестац. коміс. України"; Вид-во "Толока", 2010. - 48с.
В брошурі вміщено нормативні матеріали, що стасуються атестаційної справи наукових працівників: переліки та форми документів, порядок захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради, вимоги до оформлення документ...
17.12.2010 в 20:51 13.25 Мб 150 раз
Поважний С.Ф. Методичний посібник по написанню та оформленню дисертації, Автореферату і документів атестаційної справи

Поважний С.Ф. Методичний посібник по написанню та оформленню дисертації, Автореферату і документів атестаційної справи

разное
Поважний С.Ф. Методичний посібник по написанню та оформленню дисертації, Автореферату і документів атестаційної справи / Упоряд.: С.Ф. Поважний, В.Л. Пілюшенко, Я.С. Клейнер, Т.В. Мірош-ніченко. - Донецьк: ДонДУУ, 2007. - 206 с.
06.11.2011 в 04:04 1.03 Мб 17 раз
Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

разное
Київ: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", вид. "Толока", 2010. - 64 с.
3-є видання, випр. і доповн.
У виданні вміщені нормативні документи та інформаційні матеріали на допомогу науковцям, які беруть участь в атестаційному процесі як офіційні опоненти на захисті дисертації, автори відгуків на дисертаці...
19.08.2011 в 17:39 15.36 Мб 22 раза
Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

разное
Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. - 2-е вид., випр. ідоповн. - К.: Редакція Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, видавництво «Толока»,
2008. — 64 с.
У виданні вміщені нормативні документи та ін...
01.02.2011 в 22:42 891.82 Кб 28 раз
Артамонова С.С., Майстренко А.А., Одинока Л.П., Романовський Р.В. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

Артамонова С.С., Майстренко А.А., Одинока Л.П., Романовський Р.В. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

разное
Архіви України. – 2009. – №
6. – С. 329–345.

У правилах подано приклади оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) та в тексті наукової роботи. Розгл...
26.11.2011 в 19:01 277.41 Кб 10 раз
Цеков Ю.І. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник

Цеков Ю.І. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник

разное
(На укр. яз). К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, видавництво "Толока", 2003. -80 с. За редакцією першого заступника голови ПЛК України Р. В. Бойка.

Анотація.
У книжці докладно висвітлюються найголовніші проблеми підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник підг...
14.01.2011 в 14:22 1.43 Мб 47 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. - 80 с. - Бібліогр. с. 79
Ці методичні поради - перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисерт...
20.11.2010 в 17:48 2.38 Мб 180 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Ці методичні поради — перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й ...
05.03.2010 в 00:23 213.89 Кб 149 раз
Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

разное
К. , 2004. -69 с.
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р. № 21, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на 1 вересня 2004 р. Для аспіран...
13.08.2010 в 22:53 744.54 Кб 58 раз
Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

разное
5-е видання
К. , 2011. -69 с.
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах станом на 15 липня 2011 р. Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених,...
08.02.2012 в 15:36 578.3 Кб 1 раз