Оформлення літератури відповідно вимог ВАКОформлення літератури відповідно вимог ВАК
07.01.2011 в 01:29 710.63 Кб pdf 247 раз
Сучасні вимоги по формлені літератури в наукових роботах, зразки оформлення.

Комментарии


Смотрите также


Лисенко Г.Л., Буда А.Г., Обертюх Р.Р. Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

Лисенко Г.Л., Буда А.Г., Обертюх Р.Р. Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

разное
Вінниця: ВНТУ, 2006. –58 с.
Методичні вказівки містять пояснення щодо загальних вимог до виконання та оформлення курсових проектів (робіт) у вузі. Наводяться різновиди індивідуальних завдань до курсових проектів (робіт), що враховують специфіку певних дисциплін. Висвітлюються настанови до оформлення пояснювальної записки кур...
02.02.2010 в 23:00 371.6 Кб 33 раза
Борисенко В.Д., Кукліна О.Ю., Шулежко С.В. Оформлення навчальної текстової та графічної документації

Борисенко В.Д., Кукліна О.Ю., Шулежко С.В. Оформлення навчальної текстової та графічної документації

разное
Навчальний посібник (укр яз. ) - Миколаїв: НУК, 2007 - 116 с.
У посібнику розглянуто правила оформлення текстових і графічних конструкторських документів, які виконуються студентами всіх напрямків і спеціальностей під час навчання в університеті. Під цими документами маються на увазі пояснювальні записки дипломних і курсових...
10.06.2011 в 09:02 13.59 Мб 14 раз
Нет изображения

Стандарт підприємства СТП 15-96

разное
Пояснювальна записка до курсових і дипломних проектів. Вимоги і правила оформлення
Цей стандарт поширюється на пояснювальної записки (ПЗ) до курсових і дипломних проектів.
Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення ПЗ.rn
10.03.2011 в 03:17 145.26 Кб 49 раз
Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення дипломних робіт

Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення дипломних робіт

разное
Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення дипломних робіт. МАУП, Харківський інститут,2008. Мета виконання дипломної роботи і загальні вимоги до неї. Вибір і затвердження теми дипломної роботи. Організація захисту дипломної роботи. Загальні вимоги до структури роботи. Правила оформлення дипломної роботи. Критерії оцін...
03.04.2011 в 17:56 312 Кб 60 раз
Матвеєва Т.С. Курсова дипломна магістерська: правила оформлення, етапи виконання

Матвеєва Т.С. Курсова дипломна магістерська: правила оформлення, етапи виконання

разное
Матвєєва Т С. Курсова дипломна магістерська: робота етапи виконання структура правила: оформлення норми бібліографічного опису. Методичний посібник для студентів філологічного
факультету. –. :2008. Х ХНУіменіВ Н Каразіна – 74с
Видання являє систематизовані рекомендації для студентів філологічного факультету щодо написанн...
20.05.2011 в 19:11 804.02 Кб 14 раз
Оформлення курсових і дипломних робіт

Оформлення курсових і дипломних робіт

разное
Методичні вказівки щодо оформлення курсових і дипломних робіт
18.04.2011 в 00:23 1.11 Мб 13 раз
Правила оформлення курсових та дипломних проектів. Методичний посібник

Правила оформлення курсових та дипломних проектів. Методичний посібник

разное
Для студентів спеціальностей "Електронні системи", "Спеціалізовані комп'ютерні системи"
У методичному посібнику зібрані та систематизовані вимоги стандартів щодо оформлення текстової, графічної та програмної документації, необхідні в процесі виконання курсових та дипломних проектів.
Укладачі: Ю. Е. Паеранд, П. В. Охрімен...
25.03.2011 в 19:19 728 Кб 9 раз
Кухаренко П.М., Харченко Б.Г. Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів

Кухаренко П.М., Харченко Б.Г. Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів

разное
Дніпропетровськ, ДДАУ, 2010. – 44 с.
Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення дипломних робіт за напрямком підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Викладені мета виконання дипломної роботи і загальні вимоги до неї. Вибір і затвердження теми дипломної роботи. Організація захисту ди...
18.09.2011 в 02:23 570.43 Кб 7 раз
Янченко О.І. Методичні вказівки для виконання дипломного проекту

Янченко О.І. Методичні вказівки для виконання дипломного проекту

разное
Склала: Янченко О. І. ІТКТУ, Кривий Ріг,2007. У посібнику зазначені правила оформлення дипломних проектів спеціальності ЕРГО, наведені приклади найбільш поширених тем (порядок розрахунків).
02.11.2010 в 20:10 1.37 Мб 17 раз
Щоденник практики переддипломної

Щоденник практики переддипломної

разное
Основні положення практики
Календарний графік проходження практики
Робочі записи під час практики
Відгук і оцінка роботи студента на практиці
Правила ведення й оформлення щоденника
Календарний графік проходження практики
Полностью заполненый с печатями для переддипломной практики, только нету вывода руков...
05.04.2011 в 00:44 2.91 Мб 429 раз