Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеняПономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня
16.01.2012 в 03:09 1.58 Мб djvu 3 раза
Методичні поради. Київ "Толока" 2011 с.79. 5-е видання 2011
Це спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації від вибору теми до захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, прикладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й автореферату. Розглядається порядок прилюдного захисту дисертації. Матеріали видання узгоджені з чинними нормативними документами щодо організації процесу атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.
Для аспірантів, здобувачів наукового ступеня, які працюють над дисертацією, та їхніх
наукових керівників.

RAR DJVU 300 dpi + OCR

Комментарии


Смотрите также


Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Ці методичні поради — перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й ...
05.03.2010 в 00:23 213.89 Кб 149 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. - 80 с. - Бібліогр. с. 79
Ці методичні поради - перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисерт...
20.11.2010 в 17:48 2.38 Мб 180 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
К.: Толока, 2001
У книзі розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання і правила оформлення рукопису дисертаціії та її автореферату, розгладається порядок прилюдного захисту дисертації.
05.03.2010 в 03:29 962.7 Кб 33 раза
Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

разное
5-е видання
К. , 2011. -69 с.
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах станом на 15 липня 2011 р. Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених,...
08.02.2012 в 15:36 578.3 Кб 1 раз
Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

разное
Зміст.
Атестаційний процес: нормативна база.
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій.
Із протоколів президії ВАК України.
Присуджено науковий ступінь кандидата наук.
Створено спеціалізовані вчені ради.
Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
О...
27.10.2011 в 10:29 3.43 Мб 441 раз
Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту

Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту

разное
Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. -76 с.
Наведенні необхідні рекомендації щодо вибору теми дисертаційного дослідження, написання рукопису дисертації, етапів і порядку наукової експертизи результатів дослідження за темою дисертації; сучасних вимог до підготовки щодо захис...
16.02.2010 в 21:21 1.99 Мб 228 раз
Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

разное
К. , 2004. -69 с.
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р. № 21, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на 1 вересня 2004 р. Для аспіран...
13.08.2010 в 22:53 744.54 Кб 58 раз
Сьомін С.В. Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації

Сьомін С.В. Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації

разное
К.: МАУП, 2002. – 184 с.
У посібнику впорядковано чинні в Україні нормативно-методичні документи, які висвітлюють особливості підготовки й вимоги щодо атестування здобувачів наукового ступеня в галузі суспільних і гуманітарних наук.
Для молодих науковців та їхніх наукових керівників, а також членів спеціалізованих вчених...
12.10.2011 в 01:10 4.24 Мб 11 раз
Бюлетень ВАК України 2011 №3

Бюлетень ВАК України 2011 №3

разное
ЗМІСТ
Атестаційний процес: нормативна база
Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Про в...
24.10.2011 в 22:17 2.03 Мб 115 раз
Перелік фахових видань - Економічні науки

Перелік фахових видань - Економічні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затвердже...
20.05.2010 в 01:38 107 Кб 26 раз