Реферат - Методика написання наукової статтіРеферат - Методика написання наукової статті
10.09.2010 в 19:20 123 Кб rtf 112 раз
Методика написання наукової статті
Автор невідомий
Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих учених, збереження і відновлення наукових шкіл.
18 сторінок

Комментарии


Смотрите также


Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
К.: Толока, 2001
У книзі розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання і правила оформлення рукопису дисертаціії та її автореферату, розгладається порядок прилюдного захисту дисертації.
05.03.2010 в 03:29 962.7 Кб 33 раза
Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту

Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту

разное
Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. -76 с.
Наведенні необхідні рекомендації щодо вибору теми дисертаційного дослідження, написання рукопису дисертації, етапів і порядку наукової експертизи результатів дослідження за темою дисертації; сучасних вимог до підготовки щодо захис...
16.02.2010 в 21:21 1.99 Мб 228 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. Київ "Толока" 2011 с.79. 5-е видання 2011
Це спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації від вибору теми до захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, прикладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й автореферату. Розглядається порядок прилюд...
16.01.2012 в 03:09 1.58 Мб 3 раза
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Ці методичні поради — перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й ...
05.03.2010 в 00:23 213.89 Кб 149 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. - 80 с. - Бібліогр. с. 79
Ці методичні поради - перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисерт...
20.11.2010 в 17:48 2.38 Мб 180 раз
Артамонова С.С., Майстренко А.А., Одинока Л.П., Романовський Р.В. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

Артамонова С.С., Майстренко А.А., Одинока Л.П., Романовський Р.В. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

разное
Архіви України. – 2009. – №
6. – С. 329–345.

У правилах подано приклади оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) та в тексті наукової роботи. Розгл...
26.11.2011 в 19:01 277.41 Кб 10 раз
Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями

Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями

разное
Навчальний посібник. - Полтава: ПОІППО, 2005. –201с.

Завдання посібника – вступ у специфіку здійснення наукової роботи в контексті управління знаннями та формування знаннєвих суспільств. З’ясовується нормативне поле практичної роботи науковця, визначаються бар’єри, що заважають поступу освітніх досліджень, і необхідні п...
10.09.2010 в 19:31 2.87 Мб 14 раз
Порядок розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента

Порядок розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента

разное
Міністерство освіти України пропонує керуватися цим порядком організації і проведення атестаційної роботи, оформлення атестаційних документів, враховуючи єдині критерії оцінки навчально-методичної і наукової роботи здобувачів вчених звань
Зміст:
Розгляд питань щодо присвоєння вчених звань професора і доцента вченими рада...
20.10.2011 в 10:32 194.5 Кб 9 раз
Паспорта специальностей - Педагогические науки

Паспорта специальностей - Педагогические науки

разное
Паспорта специальностей - Педагогические науки.
Общая педагогика, история педагогики и образования.
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования).
Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия).
Теория и методика физического воспитания,...
18.02.2010 в 14:28 99.5 Кб 15 раз
Реферат для здачі кандидатського іспиту з дисципліни Економічна інформатика та компютерна техніка

Реферат для здачі кандидатського іспиту з дисципліни Економічна інформатика та компютерна техніка

рефераты
Реферат на тему "Діагностика розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки", 31 стр. ХНЕУ, реферат при сдачи канд. минимума по мат. методам, кафедра Клебановой Т. С.
Теорія і практика застосування діагностичних методів. Експертні системи в діагностиці підприємства. Ієрархічна модель експертної системи діагностик...
04.09.2010 в 21:47 256 Кб 19 раз