Справочник - Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками бази даних ScopusСправочник - Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками бази даних Scopus
17.03.2011 в 20:11 164.5 Кб doc 46 раз
Справочник - Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками бази даних Scopus станом на 22.12.2010.
База даних Scopus містить понад 41 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних). Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Нижче наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.

Комментарии


Смотрите также


Справочник - Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.01.2011

Справочник - Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.01.2011

справочники
Справочник - Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.01.2011
База даних Scopus містить понад 41 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних). Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публіка...
17.03.2011 в 19:58 217.5 Кб 62 раза
Справочник - Рейтинг установ Національної академії наук України за показниками Scopus

Справочник - Рейтинг установ Національної академії наук України за показниками Scopus

справочники
Справочник - Рейтинг установ Національної академії наук України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 21.12.2010
База даних Scopus містить понад 41 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних). Наукометричний апарат Scopus...
17.03.2011 в 20:03 102.5 Кб 14 раз
Вчені та установи України у наукометричній базі даних Scopus

Вчені та установи України у наукометричній базі даних Scopus

разное
2010.
Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців та установ і статистику їх цитованості.
У базі даних проіндексовано 117 тис. публікацій співробітників українських наукових установ.
(36-е місце серед країн світу).
24.05.2010 в 23:11 12.44 Мб 65 раз
Більчук Є.Ю. і ін. Організація професійної підготовки викладачів вищиих військових навчальних закладів

Більчук Є.Ю. і ін. Організація професійної підготовки викладачів вищиих військових навчальних закладів

разное
Проведено аналіз впливу зміни парадигми військової освіти на вимоги до професійної підготовки викладачів вищих військових навчальних закладів. Наведені рекомендації для покращення її організації.
Національна академія оборони України
Зб. наук. праць „Військова освіта. - №1(15). – К. ,
2005. – С. 89-93.
15.11.2009 в 00:44 46.5 Кб 9 раз
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, із зазначенням спеціальностей за якими в них відбуваються захисти дисертацій

Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, із зазначенням спеціальностей за якими в них відбуваються захисти дисертацій

разное
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради, із зазначенням спеціальностей за якими в них відбуваються захисти дисертацій
Матеріал містить актуальну на 11 травня 2010 року інформацію про всі спеціалізовані вчені ради в Україні у т. ч. :
- місто, в якому функціонує ...
11.05.2010 в 21:30 1.13 Мб 30 раз
Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента: Нормативний документ з питань атестації наукових і науково-педагогічних працівників

Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента: Нормативний документ з питань атестації наукових і науково-педагогічних працівників

разное
К.: Вид-во «Толока», 2011. - 13 с.
Нормативний документ, який визначає вимоги до присвоєння вченого звання професора і доцента.
Для викладачів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ, учасників атестаційного процесу.
28.10.2011 в 21:04 687.95 Кб 13 раз
Положення про спеціалізовану вчену раду (діє з 17 жовтня 2011 року)

Положення про спеціалізовану вчену раду (діє з 17 жовтня 2011 року)

разное
Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011 року № 1059
Спеціалізована вчена рада (далі - рада) утворюється МОНмолодьспортом у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації та наукових установах (далі - вищі навчальні заклади, наукові ус...
29.11.2011 в 02:03 275.5 Кб 4 раза
Зосимов Л.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки

Зосимов Л.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки

разное
(На укр. яз. ). Монографія. 3-е вид. - Х: «ІНЖЕК», 2005. – 216 с. (Тир. 500 примірників).

Анотація.
У книзі на прикладах, які взято з дисертаційних робіт в галузі медицини, представлено розбір і систематизацію типового спектру помилок, які мають не тільки медичну специфіку, але й міжгалузеве значення, тобто загальні...
15.01.2011 в 20:31 4.89 Мб 52 раза
Бюлетень ВАК України 2011 №3

Бюлетень ВАК України 2011 №3

разное
ЗМІСТ
Атестаційний процес: нормативна база
Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Про в...
24.10.2011 в 22:17 2.03 Мб 115 раз
Перелік електронних наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

разное
Перелік електронних наукових фахових видань України.
Матеріал містить інформацію про усі електронні наукові фахові видання України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Перелік складено станом на 11 травня 2010 року.
Перелік містить інформа...
11.05.2010 в 21:24 29.5 Кб 46 раз