Справочник - Рейтинг установ Національної академії наук України за показниками ScopusСправочник - Рейтинг установ Національної академії наук України за показниками Scopus
17.03.2011 в 20:03 102.5 Кб doc 14 раз
Справочник - Рейтинг установ Національної академії наук України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 21.12.2010
База даних Scopus містить понад 41 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних). Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Нижче наведено наукометричні показники 50 установ Національної академії наук України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.

Комментарии


Смотрите также


Справочник - Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками бази даних Scopus

Справочник - Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками бази даних Scopus

справочники
Справочник - Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками бази даних Scopus станом на 22.12.2010.
База даних Scopus містить понад 41 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних). Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публі...
17.03.2011 в 20:11 164.5 Кб 46 раз
Справочник - Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.01.2011

Справочник - Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.01.2011

справочники
Справочник - Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.01.2011
База даних Scopus містить понад 41 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних). Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публіка...
17.03.2011 в 19:58 217.5 Кб 62 раза
Вчені та установи України у наукометричній базі даних Scopus

Вчені та установи України у наукометричній базі даних Scopus

разное
2010.
Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців та установ і статистику їх цитованості.
У базі даних проіндексовано 117 тис. публікацій співробітників українських наукових установ.
(36-е місце серед країн світу).
24.05.2010 в 23:11 12.44 Мб 65 раз
Бюлетень ВАК України 2011 №3

Бюлетень ВАК України 2011 №3

разное
ЗМІСТ
Атестаційний процес: нормативна база
Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Про в...
24.10.2011 в 22:17 2.03 Мб 115 раз
Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

разное
Зміст.
Атестаційний процес: нормативна база.
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій.
Із протоколів президії ВАК України.
Присуджено науковий ступінь кандидата наук.
Створено спеціалізовані вчені ради.
Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
О...
27.10.2011 в 10:29 3.43 Мб 441 раз
Паспорти спеціальності - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Паспорти спеціальності - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

разное
Постанова президії ВАК України 08.10.2008 N 44-06/7
Формула спецiальностi
Напрямки дослiджень
Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
05.09.2010 в 22:25 49 Кб 12 раз
Спеціальності 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти

Спеціальності 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти

разное
Постанова президії ВАК України від 14.06.07р. № 47-08/6
Формула спецiальностi
Напрямки дослiджень
Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
05.09.2010 в 22:20 31 Кб 7 раз
Артамонова С.С., Майстренко А.А., Одинока Л.П., Романовський Р.В. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

Артамонова С.С., Майстренко А.А., Одинока Л.П., Романовський Р.В. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

разное
Архіви України. – 2009. – №
6. – С. 329–345.

У правилах подано приклади оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) та в тексті наукової роботи. Розгл...
26.11.2011 в 19:01 277.41 Кб 10 раз
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

разное
Наказ Вищої атестаційної комісії України 23.06.2005 № 377зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України від 14.02.2006 № 73, від 29.05.2006 № 263, від 19.09.2006 № 407, від 12.02.2007 № 70, від 02.07.2007 № 501, від 14.12.2007 № 867, від 02.02.2009 № 45, від 29.04.2010 № 273
фізико -математичні науки
хімічні н...
25.08.2010 в 19:15 151 Кб 6 раз
Перелік електронних наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

разное
Перелік електронних наукових фахових видань України.
Матеріал містить інформацію про усі електронні наукові фахові видання України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Перелік складено станом на 11 травня 2010 року.
Перелік містить інформа...
11.05.2010 в 21:24 29.5 Кб 46 раз