Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових дослідженьСтеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень
13.07.2010 в 14:30 6.72 Мб pdf 644 раза
Видавнитцво "Знання", 2007 рік - 317 с.
У підручнику розглядаються особливості науково-дослідної роботи як головного джерела набуття, примноження, оновлення людських знань, продуктивної сили, що суттєво впливає на економічний розвиток країни. Висвітлено найважливіші підходи до формування особистості вченого, оптимальної організації його праці.

Комментарии


Смотрите также


Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень

Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень

разное
К.: Толока, 2003.
У виданні вміщені нормативні документи, які стосуються оприлюднення наукових праць, і переліки фахових видань, Затверджених ВАК України як такі, що в них можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень. Документи друкуються у редакціях станом на 17 лютого 2003 року.
05.03.2010 в 03:23 1.48 Мб 87 раз
Бондаренко В.Д. Нормативні документи з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації

Бондаренко В.Д. Нормативні документи з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації

разное
Упоряд. Ю. І. Цеков. За редакцією В. Д. Бондаренка. К.: Ред. Бюл. ВАК України: Вид-во Толока, 2011. 56 с
Уміщено найновіші нормативні документи, що стосуються атестації наукових працівників: положення про спеціалізовані вчені ради, з унесеними до нього змінами, доповненнями і додатками, переліки та форми документів, необхідн...
20.05.2011 в 02:18 3.42 Мб 50 раз
Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями

Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями

разное
Навчальний посібник. - Полтава: ПОІППО, 2005. –201с.

Завдання посібника – вступ у специфіку здійснення наукової роботи в контексті управління знаннями та формування знаннєвих суспільств. З’ясовується нормативне поле практичної роботи науковця, визначаються бар’єри, що заважають поступу освітніх досліджень, і необхідні п...
10.09.2010 в 19:31 2.87 Мб 14 раз
Бюлетень ВАК України 2011 №3

Бюлетень ВАК України 2011 №3

разное
ЗМІСТ
Атестаційний процес: нормативна база
Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Про в...
24.10.2011 в 22:17 2.03 Мб 115 раз
Перелік наукових фахових видань України - Державне управління

Перелік наукових фахових видань України - Державне управління

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Да...
20.05.2010 в 01:39 30.5 Кб 25 раз
Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

разное
Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. - 2-е вид., випр. ідоповн. - К.: Редакція Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, видавництво «Толока»,
2008. — 64 с.
У виданні вміщені нормативні документи та ін...
01.02.2011 в 22:42 891.82 Кб 28 раз
Перелік фахових видань - Історичні науки

Перелік фахових видань - Історичні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з історичних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затвердж...
20.05.2010 в 01:42 76 Кб 6 раз
Перелік фахових видань - Медичні науки

Перелік фахових видань - Медичні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з медичних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затверджен...
20.05.2010 в 01:43 79 Кб 10 раз
Перелік фахових видань - Юридичні науки

Перелік фахових видань - Юридичні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затвердженн...
20.05.2010 в 01:33 47.5 Кб 14 раз
Перелік фахових видань - Економічні науки

Перелік фахових видань - Економічні науки

разное
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Перелік складено станом на 20 травня 2010 року.
Перелік містить інформацію про Назву наукового фахового видання, Засновника (співзасновників), Дату затвердже...
20.05.2010 в 01:38 107 Кб 26 раз