Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеняЦеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня
08.02.2012 в 15:36 578.3 Кб djvu 1 раз
5-е видання
К. , 2011. -69 с.
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах станом на 15 липня 2011 р. Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в атестаційному процесі.

Комментарии


Смотрите также


Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

Цеков Ю.І. Довідник здобувача наукового ступеня

разное
К. , 2004. -69 с.
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р. № 21, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на 1 вересня 2004 р. Для аспіран...
13.08.2010 в 22:53 744.54 Кб 58 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Ці методичні поради — перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й ...
05.03.2010 в 00:23 213.89 Кб 149 раз
Сьомін С.В. Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації

Сьомін С.В. Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації

разное
К.: МАУП, 2002. – 184 с.
У посібнику впорядковано чинні в Україні нормативно-методичні документи, які висвітлюють особливості підготовки й вимоги щодо атестування здобувачів наукового ступеня в галузі суспільних і гуманітарних наук.
Для молодих науковців та їхніх наукових керівників, а також членів спеціалізованих вчених...
12.10.2011 в 01:10 4.24 Мб 11 раз
Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту

Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту

разное
Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. -76 с.
Наведенні необхідні рекомендації щодо вибору теми дисертаційного дослідження, написання рукопису дисертації, етапів і порядку наукової експертизи результатів дослідження за темою дисертації; сучасних вимог до підготовки щодо захис...
16.02.2010 в 21:21 1.99 Мб 228 раз
Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

Цеков Ю.І. Довідник офіційного опонента

разное
Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. - 2-е вид., випр. ідоповн. - К.: Редакція Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, видавництво «Толока»,
2008. — 64 с.
У виданні вміщені нормативні документи та ін...
01.02.2011 в 22:42 891.82 Кб 28 раз
Цеков Ю.І. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник

Цеков Ю.І. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник

разное
(На укр. яз). К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, видавництво "Толока", 2003. -80 с. За редакцією першого заступника голови ПЛК України Р. В. Бойка.

Анотація.
У книжці докладно висвітлюються найголовніші проблеми підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник підг...
14.01.2011 в 14:22 1.43 Мб 47 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. - 80 с. - Бібліогр. с. 79
Ці методичні поради - перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисерт...
20.11.2010 в 17:48 2.38 Мб 180 раз
Цеков Ю. І. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників

Цеков Ю. І. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників

разное
Довідник /За редакцією першого заступника голови ВАК України Р. В. Бойка. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2003. — 80 с. — ISBN 966-7990-08-7.

У книжці докладно висвітлюються найголовніші проблеми підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних працівників. Довід...
25.09.2010 в 18:32 27.29 Мб 23 раза
Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

Бюлетень ВАК України 2011 №9-10

разное
Зміст.
Атестаційний процес: нормативна база.
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій.
Із протоколів президії ВАК України.
Присуджено науковий ступінь кандидата наук.
Створено спеціалізовані вчені ради.
Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
О...
27.10.2011 в 10:29 3.43 Мб 441 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. Київ "Толока" 2011 с.79. 5-е видання 2011
Це спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації від вибору теми до захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, прикладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й автореферату. Розглядається порядок прилюд...
16.01.2012 в 03:09 1.58 Мб 3 раза