Шпора. Питання та відповіді на кандидатські іспити (екзамени) з Кримінального процесуШпора. Питання та відповіді на кандидатські іспити (екзамени) з Кримінального процесу
03.03.2010 в 01:38 664.5 Кб doc 244 раза
Поняття, сутність, завдання та функції кримінального процесу. Його значення у боротьбі із злочинністю.
Стадії кримінального процесу. їх система та зміст.
Поняття, система, зміст та значення принципів кримінального процесу. Конституційні та спеціальні принципи кримінального процесу.
Поняття та зміст презумпції невинуватості як конституційного принципу кримінального процесу.
Право обвинуваченого на захист - конституційний принцип кримінального процесу. Поняття захисту.
Поняття суб'єктів кримінального процесу, їх класифікація. Закон України від 23 12.93 р. "Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві".
Органи дізнання, їх повноваження та завдання в кримінальному процесі. Роль та місце органів дізнання в системі ОВС. Процесуальне положення особи, яка провадить дізнання.
Слідчий, його завдання, функції та повноваження в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність слідчого. Начальник слідчого відділу, мого повноваження.
Процесуальні функції, завдання та повноваження прокурора в кримінальному процесі.
Захисник та його процесуальне положення. Особи, що мають право виконувати обов’язки захисника. Випадки обов'язкової участі захисника в кримінальному процесі Відмова від захисника і його заміна. Усунення захисника від участі у справі.
Процесуальне положення підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному процесі. Конституційні і процесуальні гарантії їх прав.
Поняття, види, зміст, форми та значення процесуальних документів. Вимоги, що ставляться до форми та змісту процесуальних документів.
Процесуальні строки: їх поняття, види, значення та порядок обчислення.
Поняття та значення доказів у кримінальному процесі. Відносність та достовірність доказів. класифікація доказів у кримінальному процесі, її підстави та значення.
Учасники кримінального процесу, що сприяють кримінальному судочинству (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар сумового засідання, поняті).
Поняття та зміст процесу доказування. Способи збирання та перевірки та оцінки доказів.
Суб'єкти доказування. Обов'язок доказування. Значення презумпції невинуватості в доказуванні.
Предмет та межі доказування в кримінальній справі, їх співвідношення. Обставини, що підлягають встановленню та доказуванню в кримінальній справі.
Поняття ти види джерел доказів в кримінальному процесі.
Суттєвість, задачі і значення стадії порушення кримінальної справи. Органи і службові особи, які мають право порушити кримінальну справу.
Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Наказ МВС №400 від.
Процесуальний порядок прийому, реєстрації та перевірки заяв та повідомлень про злочини та інші правопорушення. Строки та способи перевірки заяв та повідомлень про злочини.
Сутність, завдання, значення та форми досудового розслідування.
Дізнання, як форма досудового розслідування, його види та строки. Форми закінчення дізнання.
Поняття, види і система слідчих дій.
Поняття допиту. Порядок виклику па допит. Місце і процесуальний порядок допиту і його оформлення.
Поняття і задачі огляду місця події. Процесуальний порядок його проведення та оформлення.
Поняття, види, підстави та процесуальний порядок пред'явлення для впізнання.
Поняття, підстави, види та процесуальний порядок проведення та оформлення обшуку. Гарантії прав особистості при проведенні обшуку. Відмінність обшуку від виїмки.
Накладання арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв'язку (її поняття, підстави, процесуальний порядок провадження та оформлення).
Поняття та значення запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів процесуального примусу.
Види запобіжних заходів та їх стисла характеристика. Підстави та порядок застосування запобіжний заходів. Обставини, що враховуються при виборі виду запобіжних заходи.
Підстави, умови і порядок обрання запобіжного заходу - взяття під варту.
Поняття, підстави, мотиви, строки і процесуальний порядок затримання осіб, підозрюваних у вчинені злочину. Його відмінність від адміністративного затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Строки досудового слідства ти тримання під вартою як запобіжного заходу. Підстави та порядок їх продовження.
Суттєвість та значення акту притягнення особи як обвинуваченої. Процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Особливості притягнення як обвинувачених деяких категорій громадян. Форма і зміст постанови про притягнення особи як обвинуваченого.
Процесуальні форми взаємодії слідчого та органу дізнання. Використання оперативно-розшуковик даних при проведенні досудового слідства.
Поняття та значення зупинення досудового розслідування. Підстави, умови та процесуальний порядок зупинення розслідування. Слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення місця знаходження обвинуваченого, який ухиляється від слідства.
Поняття закінчення досудового розслідування. Види закінчення дізнання і досудового слідства.
Закриття Кримінальної справи Підстави і процесуальний порядок звільнення особи під кримінальної відповідальності.
Нагляд прокурора за виконанням законів у стадії досудового розслідування.
Суттєвість. задачі та значення стадії судового розгляду. Учасники судового розгляду.
Сутність, завдання і значення стадії попереднього розгляду справи суддею. Підстави, строки і порядок попереднього розгляду справи суддею. Рішення, які приймаються у цій стадії.
Питання, які вирішуються у стадії попереднього розгляду справи суддею.
Сутність, завдання і значення судового розгляду кримінальних справ як стадії кримінального процесу.
Поняття і значення загальних умов судового розгляду кримінальних справ. Межі судового розгляду. Порядок зміни обвинувачення в суді та вирішення питання про порушення кримінальної справи за новим обвинуваченням або відносно нової особи.
Система судового розгляду і його частин. Порядок судової о розгляду кримінальних справ.
Сутність, завдання і значення стадії апеляційного провадження. Основні риси апеляційного провадження. Відмінність цієї стадії від касаційного провадження.
Порядок і строки апеляційного оскарження вироку і внесення апеляційного подання. Зміст апеляції. Особи, які мають право на апеляційне оскарження.
Сутність, завдання і значення касаційного провадження. Основні риси касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від стадії апеляційного провадження. Особи, які мають право на касаційне оскарження.
Судові органи, що розглядають справи у касаційному порядку. Повноваження касаційної інстанції.
Сутність, завдання та значення стадії виконання вироку. Порядок і строки звернення до виконання вироку, постанови судді та ухвали суду. Органи, що виконують вирок. Безпосереднє виконання вироку судом.
Сутність, завдання та значення стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. її відміна від перегляду вироків в касаційному порядку.
Приводи, підстави та порядок перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Види нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження.
Особливості порушення і провадження у справах про злочини неповнолітніх.
Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Порядок звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.
Підстави та умови провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів: її сутність, значення, строки, умови і порядок оформлення.
Особливості порушення і провадження у справах приватного та приватно-публічного обвинувачення.
Підстави і порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. Види збитків, що підлягають відшкодуванню.

Комментарии


Смотрите также


Бюлетень Атестаційний вісник

Бюлетень Атестаційний вісник

разное
(не сильно в хорошем качестве, но читабельно)

Нормативна документація з питано атестації кадрів:
1. Про затвердження переліку наукових спеціальностей.
2. Перелік наукових спеціальностей (економіка).
3. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт.
4. Положення про експе...
06.12.2011 в 19:38 10.66 Мб 86 раз
Нові правила функціонування експертних рад при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

Нові правила функціонування експертних рад при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України

разное
К., 2011
Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
22.10.2011 в 12:17 75.5 Кб 33 раза
Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента: Нормативний документ з питань атестації наукових і науково-педагогічних працівників

Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента: Нормативний документ з питань атестації наукових і науково-педагогічних працівників

разное
К.: Вид-во «Толока», 2011. - 13 с.
Нормативний документ, який визначає вимоги до присвоєння вченого звання професора і доцента.
Для викладачів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ, учасників атестаційного процесу.
28.10.2011 в 21:04 687.95 Кб 13 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. Київ "Толока" 2011 с.79. 5-е видання 2011
Це спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації від вибору теми до захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, прикладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й автореферату. Розглядається порядок прилюд...
16.01.2012 в 03:09 1.58 Мб 3 раза
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. - 80 с. - Бібліогр. с. 79
Ці методичні поради - перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисерт...
20.11.2010 в 17:48 2.38 Мб 180 раз
Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня

разное
Ці методичні поради — перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного захисту. Розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання та правила оформлення рукопису дисертації й ...
05.03.2010 в 00:23 213.89 Кб 149 раз
Зосимов Л.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки

Зосимов Л.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки

разное
(На укр. яз. ). Монографія. 3-е вид. - Х: «ІНЖЕК», 2005. – 216 с. (Тир. 500 примірників).

Анотація.
У книзі на прикладах, які взято з дисертаційних робіт в галузі медицини, представлено розбір і систематизацію типового спектру помилок, які мають не тільки медичну специфіку, але й міжгалузеве значення, тобто загальні...
15.01.2011 в 20:31 4.89 Мб 52 раза